Log in

# Type at least 2 characters to search # Hit enter to search or ESC to close

Sklep

Wielkie Lekcje Montessori

Wielkie Lekcje są ważną i niezwykłą częścią montessoriańskiego programu nauczania. To wokół nich skupiają się wszystkie tematy, które będą poruszane na przestrzeni ośmioletniej nauki dziecka w klasie. To wrażeniowe lekcje i fundament całego procesu edukacji. Są odważne, ekscytujące i mają na celu rozbudzenie wyobraźni i ciekawości dziecka. Są swojego rodzaju spoiwem pomiędzy opowieściami a nauką.

Zobacz lekcje

Poznaj nasze lekcje:

Pięć Wielkich Lekcji Montessori:

Powstanie Wszechświata

Pierwsza Wielka Lekcja to opowieść o powstaniu wszechświata i naszej planety Ziemi. Usiana jest eksperymentami, rozpalając wyobraźnię dziecka. Pobudzaj jego zainteresowanie dalszą nauką i chęcią poszukiwania wiedzy. Kosmos oraz powiązane z nim tematy ekscytują dzieci już od najmłodszych lat. Na etapie wczesnoszkolnym można pogłębić tę wiedzę i poprzeć ją faktami naukowymi.

Powstanie życia na Ziemi

Druga Wielka Lekcja to pojawienie się życia na Ziemi. Jest kontynuacją pierwszej opowieści i tego co działo się po ukształtowaniu się naszej planety. Ta lekcja to przedstawienie dzieciom osi czasu życia, długiego wykresu z informacjami o mikroorganizmach, roślinach i zwierzętach, które żyły (lub żyją obecnie) na Ziemi. Dzieci mogą doświadczyć i poznać ogromną różnorodność istnień.

Powstanie Człowieka

Trzecia Wielka Lekcja to nadejście istot ludzkich. W naszym programie umieściłyśmy, aż dwie historie. Pierwsza- przepiękna opowieść o trzech darach, które, które czynią ludzi wyjątkowymi: umysł do wyobrażenia, ręka do pracy i serce, które potrafi kochać. Druga o początkach cywilizacji i potrzebach wczesnych ludzi.

Historia pisma

Czwarta Wielka Lekcja to historia rozwoju alfabetu pisanego. To opowieść o niesamowitej zdolności ludzi do przenoszenia swoich myśli na papier. Rozpoczyna się od czasów, gdy ludzie nie znali jeszcze liter, ale właśnie potrzeba pozostawiania wiadomości innym skłoniła ich do poszukiwania sposobu takiej formy komunikacji. W tej lekcji zawarte są m.in. piktogramy, symbole, hieroglify, wczesne alfabety i wynalazek prasy drukarskiej.

Historia liczb

Piąta Wielka Lekcja to historia liczb, zwana także historią matematyki. Opowieść rozpoczyna się od pastuszka wypasającego swoje owce i jego pierwszych pomysłów na przeliczanie nie znając jeszcze cyfr. Dzieci poznają również pierwsze cywilizacje, które opierały przeliczanie na prostym systemie liczbowym. Kontynuują spojrzenie na różne modele rachunkowe na przestrzeni wieków, aż do dzisiejszego systemu dziesiętnego, którego używamy do teraz.

O czym jest kurs?

Pierwsze trzy opowieści to historie o okresie ewolucji, naszej przeszłości i historii pochodzenia. Dwie kolejne to osiągnięcia człowieka na przestrzeni lat. Wielkie Lekcje mają przede wszystkim inspirować, rozbudzać ciekawość świata, zachęcić dzieci do poszukiwań, pytań oraz samodzielnej pracy i pomysłów na własne projekty naukowe. Każda z lekcji ukazuje perspektywę ogromu poruszanych tematów, zagadnień i wątków.

Opowieści Montessori są wyjątkowe, ponieważ pod nie można uporządkować cały program nauczania. To spektakularne lekcje, usiane eksperymentami, opowieściami. Są to eksperymenty z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii, geologii i geografii, archeologii, metafizyki i astronomii.

Co otrzymujesz w ramach programu Wielkich Lekcji?

Gotowy scenariusz przeprowadzenia Wielkich Lekcji

Krok po kroku, szczegółowo opisany każdy z eksperymentów

Spis niezbędnych materiałów do przeprowadzenia Wielkich Lekcji

Rozwinięcia do Wielkich Lekcji

Niezbędne materiały do druku, aby wykonać lekcje

Roczny dostęp

Koszt kursu: 479,00 PLN

Dlaczego Wielkie Lekcje są wyjątkowe?

Pierwsze trzy opowieści to historie o okresie ewolucji, naszej przeszłości i historii pochodzenia. Dwie kolejne to osiągnięcia człowieka na przestrzeni lat. Wielkie Lekcje mają przede wszystkim inspirować, rozbudzać ciekawość świata, zachęcić dzieci do poszukiwań, pytań oraz samodzielnej pracy i pomysłów na własne projekty naukowe. Każda z lekcji ukazuje perspektywę ogromu poruszanych tematów, zagadnień i wątków.

Opowieści Montessori są wyjątkowe, ponieważ pod nie można uporządkować cały program nauczania. To spektakularne lekcje, usiane doświadczeniami, opowieściami. Są to eksperymenty z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii, geologii i geografii, archeologii, metafizyki i astronomii.

Wielkie Lekcje a emocje dziecka

Nauka staje się skuteczniejsza, jeżeli odwołamy się do emocji. Do takiego właśnie wniosku doszli współcześni naukowcy badając dzieła Maria Montessori. Są to lekcje impresyjne, rozpalające wyobraźnię dziecka i pobudzające jego zainteresowanie dalszą nauką. Jest to swego rodzaju zaproszenie dziecka do świata wiedzy.

“Jeżeli pojęcie wszechświata zostanie przedstawione dziecku we właściwy sposób, wzbudzi w nim coś więcej niż zainteresowanie, ponieważ wywoła podziw i zdumienie - uczucia dużo wznioślejsze i bardziej zadowalające niż zwykłe zaciekawienie”

Mario Montessori

Dla kogo jest kurs?

Wielkie Lekcje są przedstawiane dzieciom już od pierwszej klasy szkoły podstawowej, aż do klasy ósmej. Starsi uczniowie mogą bardziej i głębiej zrozumieć opowiadaną historię, różne pojęcia naukowe i eksperymenty. Dzieci już na etapie wczesnoszkolnym są bardzo ciekawi swojej tożsamości (kim jestem, skąd pochodzę) w coraz szerszym aspekcie, poczucia odpowiedzialności , poszukiwania ostatecznego sensu wszystkiego. Wielkie Lekcje Montessori pomagają dzieciom odpowiedzieć na te pytania i nadać sens ich istnieniu.

Kosz kursu: 479,00 PLN

Back to top

Zapisując się wyrażam zgodę na otrzymanie informacji o produktach, usługach i promocjach od Edukacja Montessori Magdalena Szcześniewska.