Materiały z zakresu anatomii do nauki metodą Montessori

Zestaw naukowy Montessori organy wewnętrzne.Karta kolorowanka oraz opis płuc.
Szkielet dziecka karty naukowe montessori.Szkielet dziecka karty naukowe montessori.